• آموزش نوشتن چلیپا

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد .

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/11/14
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/14 تاریخ پایان دوره : 1399/11/14
  • آموزش نوشتن چلیپا
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان